You are currently viewing เคล็ดลับการเขียนบทละคร ในหนังสือนิยายให้น่าอ่าน

เคล็ดลับการเขียนบทละคร ในหนังสือนิยายให้น่าอ่าน

  • Post author:
  • Post category:Blogging

หนังสือนิยาย นั้นถือว่าได้รับความนิยม ให้ความสนุกความบันเทิงแต่คนอ่านมีคนสนใจกับหนังสือนิยายอย่างมากที่ถูกเล่าเรื่องออกมาได้อย่าง Perfect อินไปกับหนังสือนิยาย การเขียนหนังสือนิยายมีวิธีการเขียนอย่างไร เพราะว่าหลายคนกังวลอย่างมากว่าหนังสือที่เราเขียนนั้นจะไม่มีคนอ่าน เราควรฝึกฝนการเขียนนิยายบ่อยๆจะทำให้เรานั้นมีประสบการณ์การเขียน

หนังสือนิยาย การสร้างจินตนาการให้ชัดเจน 

เราควรจินตนาการตัวละครที่เราเขียนก่อนว่าหนังสือนั้นเราเขียนมาเรื่องอะไรเราจะบรรยายความรู้สึกของตัวละครนั้นให้ออกมา ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศต่างๆสิ่งแวดล้อมรอบตัวของตัวละครเพื่อให้เกิดความเหมาะสมเพื่อให้สมจริงรายการเขียนตัวละครกับบรรยากาศฉากหลังให้ออกมาสอดคล้องกันกับตัวละครเราควรให้ความสำคัญกับความรู้สึกกับสิ่งรับตั๋วด้วย 

วางโครงเรื่อง

เราควรวางโครงเรื่องของนิยายเราให้ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการเขียนหนังสือนิยายให้ออกมาประสบความสำเร็จเราเคยเห็นหนังสือนิยายส่วนใหญ่จะมีการหักมุมของเรื่องจึงทำให้เกิดความสนใจของคนอ่าน โดยนักเขียนนิยายส่วนใหญ่นั้นจะเขียนเล่าเรื่องการนำตัวเองไปอยู่ในเรื่องให้เราอินกับบทของตัวละครเนื้อเรื่องนั้น

บทพูด

บทพูดของตัวละครนั้นต้องใช้คำชัดเจนไม่ใช่ในการเขียนภาษาโดยใช้ตัวอักษรแบบอ่านไม่เข้าใจแรงๆภาษาวัยรุ่นเราไม่ควรนำมาเขียนในหนังสือนิยายของเราเราต้องใช้ภาษาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดความสมจริงจะทำให้คนที่อ่านนั้นได้รู้สึกไปตามบทละคร เราต้องทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นบทสนทนาตัวละครให้คนอ่านนั้นได้อินไปก่อนบทสนทนาของตัวละคร